Vores skove og spor

Slagelse MTB har kontrakter med Valdemarskilde Skovdistrikt vedr. Slagelse Lystskov og Stiftelsen Sorø Akademi omkring Grydebjerg Skov og Bromme plantage. Skovene er privat-/firmaejede, hvorfor vi for ikke-medlemmer af Slagelse MTB må henvise til de generelle regler fra Naturstyrelsen. Det er op til den enkelte at sætte sig ind i de gældende lokale regler. Link til Naturstyrelsen: LÆS HER.


Som medlem i Slagelse MTB skal følgende regler overholdes:

  • MTB spor i Slagelse skovene, Grydebjerg Skov i Sorø samt Bromme Plantage må benyttes, når man er gyldigt medlem af Slagelse MTB. Du skal medbringe et printet medlemskort eller kunne vise det fra din mobiltelefon , guyldigt i  det indeværende år 
  • Der må kun køres i skoven fra solopgang til solnedgang.
  • Dog må der køres mørkekørsel med lygter tirsdage og torsdage på "Militærsporet" i tidsrummet kl. 18.30-21, når der ikke er militær aktivitet. Husk at køre dertil langs skovgærdet forbi skydebanen og ikke gennem skoven. Husk du kan også køre mørkekørsel i Bikeparken og på Frederikshøj. 
  • I jagtperioder  se nedenfor), er vi udelukket fra udvalgte områder i Slagelse Lystskov. Dette vil fremgå af kalenderen og vil være markeret med cykling forbudt skilt ved sporindgangen.
  • I Grydebjerg Skov i Sorø samt i Bromme plantage vil det fremgå af skiltning, at der er jagt og derfor ingen kørsel. 
  • Kørsel i den del af Slagelse Lystskov, som udlejes til militært aktivitet, er kun tilladt, såfremt der ikke er øvelse eller anden militær aktivitet. Militærets område af skoven er afmærket med gule/sorte pæle, og ligger i den sydvestlige ende. 
  • Nedsæt farten, når du passerer andre brugere i skoven og send i forbifarten et venligt smil og en hilsen. Det gavner sportens image.
  • Vær særligt opmærksom over for heste. Giv lyd i god tid  gerne med ringklokke eller et venligt tilråb og sænk farten. 
  • Vær særligt opmærksom omkring det gamle foderhus ved krydset på Lodmosevej . Der er etableret en skovgravplads . Tag farten af og vis hensyn til pårørende og ved urnenedsættelser. 
  • Kør aldrig i skovbunden uden for allerede etablerede spor.

Sporlukning:

Husk, at det ikke er tilladt at køre i området ved Ingers Banke i Slagelse Lystskov i perioderne:

1/5 – 1/6 begge dage inkl.
1/7 – 15/7 begge dage inkl.
15/10 – 1/12 begge dage inkl.  Se det i kalenderen. 

Følgende spor indgår i området ved Ingers Banke :

- Ingers Banke sporet
– Cubesporet
– Humlesporet
– EPO-sporet
– Ammunitionssporet
– klassikersporet i området ved stendyssen

Der kan deerudover periodisk være jagt i skoven. Det fremgår af kalenderen, såfremt vi er informeret om jagten.

Det er ikke tilladt at GPS tracke spor mhp. at uploade dem på internettet eller dele dem med ikke-SMTB medlemmer.

Som ny, der kører en del alene, kan det være svært at finde rundt i sporene. Vi anbefaler, at du kører med på nogle fællestræninger og får vist sporene der. Da det er privat skov, som vi betaler for at have adgang til at have vores spor i, er sporene ikke offentligt tilgængelige og findes således typisk heller ikke på kort. Sporene har af praktiske grunde navne. Det kan tage lidt tid at lære disse. Du kan dog se et oversigtskort over dem i klubhuset. 

Vær aktiv og tag del i vedligeholdelsen af vores spor. Slagelse MTB vedligeholder selv sporene i Slagelse skovene. Sporlaug planlægger og prioriterer sporarbejdet .Spordage bliver slået op, hvor alle kan deltage, og der vil være socialt samvær. Din indsats vil bidrage til at forbedre og vedligeholde sporene. Hvis du vil være med i sporlauget eller hjælpe med enkeltstående opgaver, så kontakt Niels Otto fra sporlaug på  niels.petersen@caseih.com  eller Nikolai Hansen på smtb-bestyrelse4@slagelsemtb.dk 

Såfremt man som SMTB rytter møder “fremmede” ryttere på vores spor, kan man ved dialog gøre opmærksom på, at det ikke er tilladt at køre der uden medlemskab. Det er dog helt frivilligt,og det skal understreges, at klubben og dens medlemmer ikke har pligt til det. I sagens natur er det et anliggende mellem den pågældende og skovejeren. Oftest kan en positiv dialog hjælpe den/de afvegne på rette vej igen.

Bestyrelsen