Definitiv aflysning af Klassikeren 2020!

Vi har i Klassiker-udvalget samt bestyrelsen nu truffet beslutningen om, at Klassikeren 2020 definitivt aflyses. Vi har truffet denne beslutning, da det at flytte løbet i sig selv er større opgave og men ikke mindst, er der en masse løb i forvejen i efteråret og kalenderen vil også blive fyldt op med endnu flere løb i sensommeren og i efteråret. 
Vi har det fedeste maraton Mtb som åbner sæsonen, det vil vi vi blive ved med. 
Ny dato på Klassikeren 2021 vil komme i løbet af foråret.

Aflysning af Klassikeren d. 19. april!

Hej alle Smtb´er,
Det er i klassikerudvalget og bestyrelsen besluttet at klassikeren den 19 April aflyses pga. af den forærede situation vedr. Corona pandemien og i stedet flyttes, til formodentlig den 27 September. Vi har forhåbentlig haft en dejlig varm sommer og Coronaen er slået ud på sidelinjen for en rum tid og vi kan holde et kanon arrangement med masser af deltagere der bare vil ud køre vores fede løb.

Alle der er tilmeldt til den 17 April vil få deres billet/startgebyr refunderet.Der vil så når alt det praktiske, arrangement mæssig er på plads, atter blive åbnet op for at tilmelde sig på ny.
Vi vil i bestyrelsen løbende holde os orienteret om udviklingen og informere alle medlemmer både her via mail og via grupper på Facebook.
Pas på jer selv derude, kør i mindre grupper eller alene. Og husk nu som Brian Holm altid siger!Pas nu på i sidevinden… Og ta´ nu jeres føringer…. for helvede!!

De bedste hilsener 
Benny Nissen

Visionsaften d.3.3 kl. 19-22

Kom til Visionsaften på Sportscollege, Parkvej 35 og være med til at forme Slagelse MTB fremadrettet. Det er en aften hvor der er lagt op til konstruktiv debat, spændende dialog og en  aften hvor alle er inviteret til at byde ind.

Giv gerne et pres om du kommer af hensyn til traktement.

Vi glæder os. Vel mødt!

Hilsen, Bestyrelsen

Årets vindere!

Traditionen tro blev Årets SMTB’er og Årets Præstation kåret ved Generalforsamlingen og her er vinderen og de nominerede:

Årets Præstation – Nikolai Hansen. Nominerede Morten Christensen og Liv Oxbøll Andersen.

Årets SMTB’er – Bjarne Nielsen aka BS. Nominerede Lars Nielsen og Michael Lindholm.

‘Fisken’ – Michael Lindholm (Rudi’s pris)

Vi glæder os til et nyt sjovt, inspirerende, hyggeligt, vildt, hårdt og spændende MTB år med jer!

Ny bestyrelse 2020

Den ordinære generalforsamling 2020 blev afholdt mandag aften d.27.01 på Antvorskov Kaserne. Det var dejligt, at se et så stort fremmøde. Hvilket var ret vigtigt, da der til denne generalforsamling var hele 3 bestyrelsesmedlemmer der udtrådte af bestyrelsen samt suppleanten. Der skulle også findes en ny formand og bestyrelsesmedlemmer til klubben, måske derfor det større fremmøde. 

De opstillede var: Peter Hother, Dannie Møller Vestergaard, Nikolai Hansen og Benny Nissen (undertegnede). Da der ikke var var flere opstillede, blev alle 3 valgt ind i bestyrelsen. Efter generalforsamlingen blev der holdt et kort møde, hvor vi hurtigst muligt skulle finde en dato, så den nye bestyrelse kunne konstitueres. Der var dog ret hurtigt enighed om at konstituere os med det samme og i stedet aftale en dato for det første nye bestyrelsesmøde. 

Posterne i klubben blev med stor enighed vedtaget og er pr. 27.01.2020: 

Ny formand er Benny Nissen. Ny næstformand er Mee Mohr. Anita Brodersen fortsætter som kasserer. Bente Andersen fortsætter som sekretær. Peter Hother og Dannie Vestergaard er menig bestyrelsesmedlemmer og Nikolai Hansen er indtrådt som suppleant.

Referat fra årets generalforsamling vil snarest muligt kunne læses på her på hjemmesiden og facebookside.

Mvh, Benny Nissen