I Højbjerg Skov ved Korsør findes et  godt 4,4 km langt MTB spor, katagoriseret som blåt. Skoven er blevet til i et samarbejde mellem Slagelse Kommune og Naturstyrelsen. Sporet er godt opmærket og er gratis at køre på. Sporet vedligeholdes af Thomas Lundemann, som er medlem af Slagelse MTB. Se mere info på nedenstående  2 links .