Bestyrelse

BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING 2021: 

Formand Benny Nissen

Næstformand Bente Andersen

Kasserer Preben Nielsen

Sekretær Dannie Møller Vestergaard 

Medlem Peter Hother

Medlem Henrik Haagen 

Suppleant Jacob Eriksen 

Revisor Anita Brodersen 

Revisorsuppleant : Kasper Rasmussen 

Du kan sende en email til bestyrelsen her: smtb.bestyrelse@gmail.com