Bestyrelse

BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING 2021: 

Formand Benny Nissen    (formand@slagelsemtb.dk)

Næstformand Bente Andersen (naestformand@slagelsemtb.dk)

Kasserer Preben Nielsen  Kasserer@slagelsemtb.dk)

Sekretær Liv Oxbøll Andersen 

Medlem Anders Moll Hansen

Medlem Henrik Haagen 

Suppleant  : vakant

Revisor Anita Brodersen 

Revisorsuppleant : Henning Andersen

Du kan sende en email til bestyrelsen her: smtb.bestyrelse@gmail.com