Status BYSKOVVOLDEN

06-10-2021

af Rikke Enevoldsen d. 23./9.2021

Slagelse Trailcenter - projektstatus... 📝

Vi har nu fået en tilbagemelding fra alle de ansøgte fonde, og resultatet er flot, se her:

DIF & DGI's foreningspulje: 150.000,- kr

Friluftsrådet pulje, Flere ud i naturen: 250.000,- kr

Trelleborgfonden: 100.000,- kr

Lokale- og anlægsfonden 200.000,- kr

I alt: 700.000,- kr som er utroligt vigtige for projektet. Især da Slagelse kommune i øjeblikket har standset mange andre anlægsprojektet, der ikke har ekstern økonomisk støtte 🙂

Dertil kommer de 2.000.000,- kr som Slagelse kommune skyder i projektet, samt de 100.000,- kr vi selv invisterer i projektet.

På Torsdag d. 30/9 skal jeg til møde med den projekterende ingeniør af volden og Slagelse kommunes ingeniør og entreprenørservice. Til mødet er der blevet udarbejdet et kort som viser hvor der må graves i volden, og hvor der "kun" må fyldes jord på.

Efter mødet kan vi lave udbudsmaterialet færdigt, og forhåbentlig snart sende ud til de planlagte entreprenører.

Ønsk mig held og lykke til Torsdagens møde 🤞