Den nye bestyrelse har konstitueret sig

09-06-2021

af Bente Andersen

Ny bestyrelse på billedet fra venstre  Peter Hother, Preben Nielsen, Bente Andersen, Benny Nielsen, Jacob Eriksen , Henrik Haagen. Dannie Møller Vestergaard er desværre ikke på billedet. 

Bestyrelsen har konstitueret sig som følger.  

Formand Benny Nissen

Næstformand Bente Andersen

Sekretær Dannie Møller Vestergaard  ( er ikke med på foto ) 

Kasserer Preben Nielsen

Medlem Peter Hother

Medlem Henrik Haagen 

Suppleant Jacob Eriksen