Soldater på sporene

07-09-2023

Soldater på Militærsporet og andre spor.

Vi er nok alle sammen stødt ind i soldater lige netop på militærsporet. Området bliver brugt meget til øvelser og overnatninger. Tit er soldaterne i camouflage, og vi opdager dem ikke, før vi er ret tæt på.

Reglerne siger, at vi skal ”vige”, hvilket vil sige køre væk, når der er militær aktivitet, og finde et andet sted at cykle, uanset om det er dag eller aften.

Vi har fået lov at færdes i det af militæret lejede område mod at vige, når de bruger det. Området er i den syd-vestligste del af skoven og er markeret med sort/ gule pæle.

Her er vores beskrivelse af brug af skove og spor samt klubtræning 2023, som er opdaterede, så det gerne skulle stå klart:

 https://www.slagelsemtb.dk/page/vores-skove-og-spor

 https://www.slagelsemtb.dk/page/klubtraening

Vi håber, at du som medlem vil respektere det og dermed være med til at værne om det gode forhold, vi har til skovejeren og til militæret.

 

Bestyrelsen 07.09.23