Vores skove

Slagelse MTB har kontrakter med Valdemarskilde Skovdistrikt vedr. Slagelse Lystskov og Stiftelsen Sorø Akademi omkring Grydebjerg og Bromme plantage. Skovene er privat-/firmaejede, hvorfor vi for ikke-medlemmer af Slagelse MTB må henvise til de generelle regler fra Naturstyrelsen. Det er op til den enkelte at sætte sig ind i de gældende lokale regler.

Link til Naturstyrelsen: LÆS HER

Som medlem i Slagelse MTB skal følgende regler overholdes:

  • MTB spor i Slagelse og Sorø, må kun benyttes, hvis man er gyldigt medlem af Slagelse MTB.
  • Du skal medbringe medlemskort eller bære synligt/ gyldigt mærkat med medlemsnummer for det pågældende år.
  • Der må kun køres i skoven fra solopgang til solnedgang.
  • Dog må der køres mørkekørsel tirsdage og torsdage på Militærsporet i tidsrummet kl. 18.30-21.
  • I jagtperioder er vi udelukket fra udvalgte områder i Slagelse Lystskov, dette vil fremgå af kalenderen og vil være markeret med cykling forbudt skilt ved sporindgangen.
  • Det samme gør sig gældende ved sporene i Sorø/Bromme.
  • Kørsel i dagtimer på hverdage i Slagelse Lystskov, som udlejes til militært aktivitet i den sydlige del af skoven er kun tilladt, så længe der ikke er øvelse. Det gælder i øvrigt hele militærets del, som er afmærket med gule/sorte pæle.
  • Nedsæt farten, når du passerer andre brugere i skoven og send i forbifarten et venligt smil og en hilsen. Det gavner sportens image.
  • Kør aldrig i skovbunden udenfor allerede etablerede spor.

Sporlukning i følgende perioder.

Husk, at det ikke er tilladt at køre i området ved Ingers Banke i Slagelse Lystskov i perioderne:

1/5 – 1/6 begge dage inkl.
1/7 – 15/7 begge dage inkl.
15/10 – 1/12 begge dage inkl.

Følgende spor indgår i området ved Ingers Banke :
– Cubesporet
– Humlesporet
– EPO-sporet
– Ammunitionssporet
– fitnessdk sporet området ved stendyssen

Se i kalenderen, da der periodisk kan være jagt i skoven, såfremt vi er informeret om jagten.

Det er ikke tilladt at GPS tracke spor mhp. at uploade dem på internettet eller dele dem med ikke-SMTB medlemmer.

Som ny, der kører en del alene, kan det være svært at finde rundt i sporene. Vi anbefaler, at du kører med på nogle fællestræninger og får vist sporene der. Da det er privat skov, som vi betaler for at have adgang til og have vores spor i ,er sporene ikke offentligt tilgængelige og findes således typisk heller ikke på kort. Sporene har af praktiske grunde navne. Det kan tage lidt tid at lære disse. Du kan dog se et oversigtskort over dem i klubhuset. 

Såfremt man som SMTB rytter møder “fremmede” ryttere på vores spor, kan man ved dialog gøre opmærksom på, at det ikke er tilladt at køre der uden medlemskab. Det er dog helt frivilligt,og det skal understreges, at klubben og dens medlemmer ikke har pligt til det. I sagens natur er det et anliggende mellem den pågældende og skovejeren. Oftest kan en positiv dialog hjælpe den/de afvegne på rette vej igen.