Ny bestyrelse 2020

Den ordinære generalforsamling 2020 blev afholdt mandag aften d.27.01 på Antvorskov Kaserne. Det var dejligt, at se et så stort fremmøde. Hvilket var ret vigtigt, da der til denne generalforsamling var hele 3 bestyrelsesmedlemmer der udtrådte af bestyrelsen samt suppleanten. Der skulle også findes en ny formand og bestyrelsesmedlemmer til klubben, måske derfor det større fremmøde. 

De opstillede var: Peter Hother, Dannie Møller Vestergaard, Nikolai Hansen og Benny Nissen (undertegnede). Da der ikke var var flere opstillede, blev alle 3 valgt ind i bestyrelsen. Efter generalforsamlingen blev der holdt et kort møde, hvor vi hurtigst muligt skulle finde en dato, så den nye bestyrelse kunne konstitueres. Der var dog ret hurtigt enighed om at konstituere os med det samme og i stedet aftale en dato for det første nye bestyrelsesmøde. 

Posterne i klubben blev med stor enighed vedtaget og er pr. 27.01.2020: 

Ny formand er Benny Nissen. Ny næstformand er Mee Mohr. Anita Brodersen fortsætter som kasserer. Bente Andersen fortsætter som sekretær. Peter Hother og Dannie Vestergaard er menig bestyrelsesmedlemmer og Nikolai Hansen er indtrådt som suppleant.

Referat fra årets generalforsamling vil snarest muligt kunne læses på her på hjemmesiden og facebookside.

Mvh, Benny Nissen

SMTB indkaldelse Generalforsamling 2020

Hermed udsendes indkaldelse til ordinær generalforsamling i Slagelse MTB 2020.

Traditionen tro er der altid stor opbakning til den årlige generalforsamling, så vi håber du/I vil sætte aftenen af. Antvorskov Kaserne danner rammerne for generalforsamlingen 2020.

Der serveres et lettere traktement. Af hensyn til hvor meget kage vi skal bage, så er bindende tilmelding til generalforsamlingen nødvendig via kalenderen eller FB. Tilmelding imødeses ikke senere end fredag den 24. januar.

Kørselsvejledning:
Kør ind fra Næstvedvej, drej til højre første gang mod hoved indgangen. (find P.) Gå ind af hovedindgangen gennem kantinen , så møder du lokalet.

På bestyrelsens vegne

Kim Kokborg Nielsen

Højbjerg MTB Spor – Korsør

Så er Højbjerg Sporet i Korsør helt færdig, med de rigtige pæle og rutemarkeringer.

Skovfoged i Storstrøm, HC Gravesen, har været meget hjælpsom i etableringen af sporet.

Nordea Fonden har igennem Ontrail sponseret pæle, maling, rutemarkeringer og skilt.

Christoffer Riis Svendsen, Projektleder – OnTrail, har været på besøg og gennemkørt sporet, og bedømt det til et Blåt spor.

Sporet er også at finde på Singletracker.

SMTB, Thomas Lundeman og Henrik Thomas håber klubbens medlemmer vil bruge sporet, når turerne bringer dem på de disse kanter.

På vegne af Thomas Lundeman og Henrik Thomas

Kim Kokborg Nielsen
Slagelse MTB

Varsling generalforsamling 27/1-2020 kl. 1900

Hermed udsendes varsling af generalforsamling i Slagelse MTB 2020. Traditionen tro er der altid stor opbakning til den årlige generalforsamling, så vi håber du/I vil sætte aftenen af. Antvorskov Kaserne danner rammerne for generalforsamlingen 2020, da klubhuset ikke kan rumme os alle.

Kørselsvejledning:
Kør ind fra Næstvedvej, drej til højre første gang mod hoved indgangen. (find P.) Gå ind af hovedindgangen gennem kantinen , så møder du lokalet. (klubben er vært for kaffe og kage)

Evt. forslag til vedtægtsændringer:
Jf. §13 i vedtægterne for Slagelse MTB skal forslag til vedtægtsændringer fremsendes til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen.

Nu er der Indoor Cycling

Mandage:  “Turbomandag”. 

Holdet kører hver mandag kl. 19.10–20.05 i december 2019 og januar + februar 2020 60 min. syre-og konditionstræning. Sted: Fitness 1. Nrd. Ringgade 59 (som holder til ved Fabrikken). Indoor Cycling vil blive afholdt over 13 gange, startende mandag den 2. December 2019.

Intensiv vintertræning så konditallet kan bevares til vi skal i skoven igen. Der vil blive kørt tungt. Alle kan som udgangspunkt være med. Udfordringen og styringen af belastningen ligger altid hos den enkelte rytter. Der kan med fordel downloades appen ”body bike SMART”.

Instruktør: Kit Andersen/Lonny Bengtsson/Rudi og Rene Veggerby

Indoor Cycling vil blive afholdt over 13 gange, startende mandag den 2. December 2019 og det er ‘først-til-mølle-princippet!

Der er plads til 24 på holdet. Holdet bliver kun oprettet hvis der er min. 15 tilmeldte. Det er en selvfølge at man melder afbud i forum, hvis man er forhindret, så en anden kan få pladsen. 

Pakke pris. 275 kr. Tilmelding skal ske senest d. 20. november på Facebook eller hjemmeside. Indbetaling til klubbens konto: Reg: 6500 kontonr.: 1000556  eller Mobilpay. Husk at skriv….navn og spin19

Klubtur til Bornholm d. 22-24 maj 2020

Allerede nu kan I godt begynde at glæde jer og få købt færgebilletten! 🙂

Næste års klubtur går nemlig til dejlige og fantastiske Bornholm, som er paradisguf for MTB’ere. Fede singletracks som ikke findes andre steder i DK, smuk natur og perfekte rammer til hygge. Vi skal opleve og guides rundt på øen af Trailskipper Bornholm og Flowteknik og bo på Lindesdal Pension, som ligger ved foden af Hammer Fyr.

Oprindelig pris er 2800,-/ pers. men med klubtilskud bliver deltagerprisen kun 2300,-/ pers. Prisen er inkl. overnatning, guidet ture, alle måltider og fri Svanekeøl om aften! Transport koordineres og afregnes individuelt.

Betaling og bindende tilmelding senest d. 17.04.2020 enten via klubben konto 6500-1000556 eller mobilepay 71259. Husk at skrive dit navn + BH20.

Det bliver fedt!