Slagelse Trailcenter

28-04-2020

Slagelse Trailcenter – Et nyt mødested i naturen                                     

Idéen med Slagelse Trailcenter

Projektets formål er at skabe en tidssvarende og spændende friluftsfacilitet, i form af et outdoorcentrum, der rummer børn, unge og voksne med lyst til aktiviteter som MTB, vandring, trailløb, natur og friluftsliv. Det aktive Trailcenter vil fordre til venskaber, integration, motion, udfordring, selvtillid og give brugerne et særligt mødested i et inspirerende og rummeligt miljø. Det unikke ved projektet er, at initiativet alene er taget af frivillige i Slagelse MTB. Med ønske om en Enduro- og XC-facilitet (MTB) på Slagelses nye ”bjerg” med masser af højdemeter, har foreningen de sidste 5 måneder arbejdet med idéen om at skabe en MTB-facilitet af dimensioner. I løbet af processen er idéen om et fælles Trailcenter kommet til, da mange har tilkendegivet at byen mangler en udendørsfacilitet i tråd med tidens udvikling og tendenser. Foreningen og projektet har opbakning fra andre lokale foreninger, samt Slagelse kommune.

De fysiske rammer for Slagelse Trailcenter

Faciliteten er placeret i den østlige del af Slagelse by, på Byskovvolden - en støjvold af jord langs Vestmotorvejen. En enestående mulighed for at genskabe naturen og få et ”bjerg” i byen. Området ligger tæt på skole, fritids- og dagtilbud, handlemuligheder, boliger og motorvejen. En bred brugergruppe ser et stort potentiale i at opføre en samlet outdoor-facilitet på denne jordvold og det flade område nedenfor, mod Byskovvej. Det nye Trailcenter vil med forskellige aktivitetsområder skabe trygge, brugervenlige, tidssvarende, udfordrende og attraktive faciliteter for alle niveauer af brugere. På den måde vil flere inspireres til at komme ud i naturen, og kendskabet hertil vil øges. Med infotavler om områdets natur, vil skoler, fritids- og dagtilbud få lettere adgang til undervisning og formidling af natur og friluftsliv.

Området skal opføres i vedligeholdelsesfrie materialer, som skaber en langtidsholdbar facilitet med fremtidigt udviklingspotentiale.

Enduro- og XC-spor til MTB, samt gang- og løbestier udføres i jord, med et slidlag af sten/grusmateriale.

Asfaltpumptrack udføres af jord/grus, med et slidlag af asfalt.

Madpakkehus, bålhytte, shelters, bord-/bænkesæt og skilte udføres af træsorter med lang levetid.

Det omfatter Slagelse Trailcenter

Vi søger støtte til at opføre friluftsfaciliteter ifm. Slagelse Trailcenter, der tager udgangspunkt i den eksisterende 200.000 m² store jordvold. Det samlede projekt skal indeholde faciliteter til MTB, trailløb, gang og andre på hjul som skateboard, løbehjul og rulleskøjter, samt lege- og træningsfaciliteter. Projektbudgettet lyder på i alt 8 mio. kr. ekskl. moms, hvoraf 300.000,- kr. skal gå til friluftsfaciliteter til MTB-området i form af bålhytte med brændeovn, shelters, bænke, bålsteder, ”findvej”orienteringsposter og infoskilte ift. naturformidling. Foreningen Slagelse MTB bidrager med en egenfinansiering på ca. 100.000 kr. Derudover yder foreningen en stor frivillig indsats i form af udarbejde af projektmateriale, projektledelse under opførelsen, fundraising, samt drift og vedligehold af de færdige MTB-spor.   

Parken skal opføres primært som et jordanlæg, og bestå af Enduro- og XC-spor, gang- og løbestier, asfaltpumptrack og friluftsfaciliteter som madpakkehus, shelters med bålpladser, bålhytte og naturformidling. Området skal rumme, udfordre og inspirere en mangfoldig målgruppe. Området er offentlig tilgængeligt, hvor selvorganiserede såvel som organiserede brugere kan udføre deres aktiviteter og events. Med skiltning og samarbejde med f.eks. Visit Vestsjælland vil faciliteten bidrage til at synliggøre friluftsmulighederne i Slagelse kommune og på Vestsjælland. 

Organisering og involvering af frivillige

Slagelse Kommune er, på foranledning af og i tæt samarbejde med foreningen Slagelse MTB, projektejer på anlægsprojektet. Initiativet bæres af Slagelse MTB som har udarbejdet projekt- og præsentationsmateriale, prisindhentning, tidsplanlægning, fundraising mv. Foreningen har udarbejdet beskrivelse af kravspecifikationer, foreløbig udvælgelse af entreprenør og kvalitetssikring af MTB-faciliteten (Enduro- og XC-spor. Slagelse Kommune har tilkendegivet deres meget positive holdning til projektet, og ønsker at bidrage med 2.000.000,- kr. ekskl. moms.

Udbuds- og byggeproces foretages af Slagelse Kommune som bygherre, men med sparring med de tilknyttede foreninger.

Drifts- og vedligeholdelse udføres som et samarbejde mellem facilitetens foreninger og Slagelse Kommune.

Projektets relation til lokalsamfundet

Projektet er i tråd med idrætspolitikken i Slagelse kommune, hvor udendørsfaciliteter er et prioriteret udviklingsområde. Slagelse Trailcenter bliver Kommunens nye Outdoor-centrum med motions- og friluftsfaciliteter, det bliver en del af den Grønne ring omkring Slagelse by, og sidst men ikke mindst en alsidig facilitet, med potentiale for mange brugere, såsom skoler, dagtilbud, fritidstilbud mv.

De frivillige ildsjæle omkring Trailcenteret, fra Slagelse MTB, har også tidligere taget initiativ til faciliteter i kommunen. I 2015 skabte de Slagelse Bikepark, som sammen med mange selvorganiserede blev stablet på benene som et ”low-budget-projekt” på en flad græsmark i byen. Dette anlæg drives i dag af foreningen Slagelse MTB og selvorganiserede, med støtte fra kommunens entreprenørservice ift. græsslåning. Foreningens initiativer til byens faciliteter er et tydeligt billede på det frivillige engagement omkring Slagelse MTB.