SMTB indkaldelse Generalforsamling 2020

Hermed udsendes indkaldelse til ordinær generalforsamling i Slagelse MTB 2020.

Traditionen tro er der altid stor opbakning til den årlige generalforsamling, så vi håber du/I vil sætte aftenen af. Antvorskov Kaserne danner rammerne for generalforsamlingen 2020.

Der serveres et lettere traktement. Af hensyn til hvor meget kage vi skal bage, så er bindende tilmelding til generalforsamlingen nødvendig via kalenderen eller FB. Tilmelding imødeses ikke senere end fredag den 24. januar.

Kørselsvejledning:
Kør ind fra Næstvedvej, drej til højre første gang mod hoved indgangen. (find P.) Gå ind af hovedindgangen gennem kantinen , så møder du lokalet.

På bestyrelsens vegne

Kim Kokborg Nielsen

Højbjerg MTB Spor – Korsør

Så er Højbjerg Sporet i Korsør helt færdig, med de rigtige pæle og rutemarkeringer.

Skovfoged i Storstrøm, HC Gravesen, har været meget hjælpsom i etableringen af sporet.

Nordea Fonden har igennem Ontrail sponseret pæle, maling, rutemarkeringer og skilt.

Christoffer Riis Svendsen, Projektleder – OnTrail, har været på besøg og gennemkørt sporet, og bedømt det til et Blåt spor.

Sporet er også at finde på Singletracker.

SMTB, Thomas Lundeman og Henrik Thomas håber klubbens medlemmer vil bruge sporet, når turerne bringer dem på de disse kanter.

På vegne af Thomas Lundeman og Henrik Thomas

Kim Kokborg Nielsen
Slagelse MTB

Varsling generalforsamling 27/1-2020 kl. 1900

Hermed udsendes varsling af generalforsamling i Slagelse MTB 2020. Traditionen tro er der altid stor opbakning til den årlige generalforsamling, så vi håber du/I vil sætte aftenen af. Antvorskov Kaserne danner rammerne for generalforsamlingen 2020, da klubhuset ikke kan rumme os alle.

Kørselsvejledning:
Kør ind fra Næstvedvej, drej til højre første gang mod hoved indgangen. (find P.) Gå ind af hovedindgangen gennem kantinen , så møder du lokalet. (klubben er vært for kaffe og kage)

Evt. forslag til vedtægtsændringer:
Jf. §13 i vedtægterne for Slagelse MTB skal forslag til vedtægtsændringer fremsendes til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen.

Sæsonstart 2019

Kan I mærke det?…Foråret er på vej og en ny MTB-sæson starter snart!
Tirsdag d. 2 april kl. 17.30 indledes sæsonen med træning fra klubhuset.
Vi fejrer sæsonstarten lørdag d. 6 april 2019 med en sprød grillpølse fra Højer Pølser i Klubhuset. Tilmelding ikke nødvendig – du kommer bare :o)
Vi ses i sporet

SMTB SPORDAGE 2019

SMTB SPORDAGE 2019

23. februar, 9. og 25. marts, Spordage Klasikkeren:
Vi indleder sæsonen med 3 raske spordage i forbindelse med vores årlige Klassiker. klassikeren afholdes 31. marts og inden da skal vi have trimmet og klargjort ruten så den står top tunet til alle de glade MTB’ere som besøger os hvert år. Vi skal have trukket et par nye linier, renoveret Etterbjerg som stadig har lidt “ar” efter sidste løb, renoveret et par broer, lavet nogle bearms, lagt noget stabil på sporet de vådeste steder mm.
Der er nok, at tage fat på og lidt for enhver smag. Der er brug for jeres hjælp så sæt dagene af I jeres kalendere og vær med til at skabe nogle super fede rammer for deltagerne og for Slagelse MTB.

14. april, Spordage – klargøring sæsonen:
Efter Klassikeren nærmer sæsonstarten sig. Vi skal have klargjort alle de øvrige spor så de står tunet til sæsonåbningen.  Der er nogle broer som skal renoveres. Der er nogle “våde” pletter hvor vi ligger stabil i sporet. Generelt skal vi starten en proces op så vi forbedre underlaget på sporene.

Ingen ny sæson uden lidt nye spor.  Vi starter op med at etablerer et nyt spor langs Militærsporet frem til HEP-sporet samt forlænger og renoverer HEP-sporet. Der skal trækkes nye linier, bygges 3-4 broer mv.

26. maj, Spordage – etablering af nye spor:
Opfølgning på det opstartede sporarbejde ved Militær- og HEP-spor.

18. august, Spordage – vedligeholdelse:
Vedligeholdelses sporarbejde og trimning af spor til DGI-Cup

26 oktober, Spordage – etablering af nye spor:
Opfølgning og etablering af nye spor, drop, flowstykker mv.

 

Spordagene er lagt i kalenderen. Tilmelding kan ske i kalenderen eller på FB.

Der vil blive udsendt yderligere info op til de enkelte spordage.

Vi ses i sporet
Trailteamet

SMTB indkaldelse Generalforsamling 2019

SMTB indkaldelse Generalforsamling 2019

Hermed udsendes indkaldelse til ordinær generalforsamling i Slagelse MTB 2019.

Traditionen tro er der altid stor opbakning til den årlige generalforsamling, så vi håber du/I vil sætte aftenen af. Antvorskov Kaserne danner rammerne for generalforsamlingen 2019.

Der serveres et lettere traktement. Af hensyn til hvor meget kage vi skal bage, så er bindende tilmelding til generalforsamlingen nødvendig via kalenderen eller FB. Tilmelding imødeses ikke senere end fredag den 18. januar.

Kørselsvejledning:
Kør ind fra Næstvedvej, drej til højre første gang mod hoved indgangen. (find P.) Gå ind af hovedindgangen gennem kantinen , så møder du lokalet.

 

På bestyrelsens vegne

Kim Kokborg Nielsen

Varsling generalforsamling 2019

Generalforsamling 21/1-2019 kl. 1900

Hermed udsendes varsling af generalforsamling i Slagelse MTB 2019. Traditionen tro er der altid stor opbakning til den årlige generalforsamling, så vi håber du/I vil sætte aftenen af. Antvorskov Kaserne danner rammerne for generalforsamlingen 2019, da klubhuset ikke kan rumme os alle.

Kørselsvejledning:
Kør ind fra Næstvedvej, drej til højre første gang mod hoved indgangen. (find P.) Gå ind af hovedindgangen gennem kantinen , så møder du lokalet. (klubben er vært for kaffe og kage)

evt. forslag til vedtægtsændringer:
Jf. §13 i vedtægterne for Slagelse MTB skal forslag til vedtægtsændringer fremsendes til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingen

 

På bestyrelsens vegne

Kim Kokborg Nielsen

Klassikeren 2019

Så er det ved at være tid til at tænke på klubbens flagskib, rent løbsmæssigt. Klassikeren (tidl. fitnessdk MTB) ruller igen søndag den 31. marts 2019. Det er version 16.

Tilmeldingen skal gerne åbne 1. december, så inden der har vi haft det første stormøde. Dato og tid kommer snarest, men forvent det bliver i den sidste uge af denne måned.
Vi har, igen, brug for at flere trækker et lidt større læs med at få det planlagt og udført. Det er altid godt “Tordenskjolds Soldater” er med, men frisk blod er mindst lige så godt.

På dagen skal vi igen bruge mange kræfter 60-65 gode klubfolk, så afsæt gerne den 31. marts nu og måske lidt ekstra.

Stay tune, more to come ?

#klassikerenMTB2019

Spordag, rep. af broer, søndag d. 19 aug. kl. 9.00

Hej Alle Smtb’er
Der er behov for hjælp til at ordne vores broer som lider af kraftig udtørring i sommervarmen. Det giver løse bjælker. Enkelte gået i stykker. Af sikkerhedsmæssige årsager er vi nødt til at få dem ordnet nu. Så Der indkaldes med kort varsel til sporarbejde i næste weekend. Tilmelding, se nærmere i kalenderen eller FB.

Mvh
Trailteamet
Kim kokborg Nielsen

Se mere