Årets vindere!

Traditionen tro blev Årets SMTB’er og Årets Præstation kåret ved Generalforsamlingen og her er vinderen og de nominerede:

Årets Præstation – Nikolai Hansen. Nominerede Morten Christensen og Liv Oxbøll Andersen.

Årets SMTB’er – Bjarne Nielsen aka BS. Nominerede Lars Nielsen og Michael Lindholm.

‘Fisken’ – Michael Lindholm (Rudi’s pris)

Vi glæder os til et nyt sjovt, inspirerende, hyggeligt, vildt, hårdt og spændende MTB år med jer!

Ny bestyrelse 2020

Den ordinære generalforsamling 2020 blev afholdt mandag aften d.27.01 på Antvorskov Kaserne. Det var dejligt, at se et så stort fremmøde. Hvilket var ret vigtigt, da der til denne generalforsamling var hele 3 bestyrelsesmedlemmer der udtrådte af bestyrelsen samt suppleanten. Der skulle også findes en ny formand og bestyrelsesmedlemmer til klubben, måske derfor det større fremmøde. 

De opstillede var: Peter Hother, Dannie Møller Vestergaard, Nikolai Hansen og Benny Nissen (undertegnede). Da der ikke var var flere opstillede, blev alle 3 valgt ind i bestyrelsen. Efter generalforsamlingen blev der holdt et kort møde, hvor vi hurtigst muligt skulle finde en dato, så den nye bestyrelse kunne konstitueres. Der var dog ret hurtigt enighed om at konstituere os med det samme og i stedet aftale en dato for det første nye bestyrelsesmøde. 

Posterne i klubben blev med stor enighed vedtaget og er pr. 27.01.2020: 

Ny formand er Benny Nissen. Ny næstformand er Mee Mohr. Anita Brodersen fortsætter som kasserer. Bente Andersen fortsætter som sekretær. Peter Hother og Dannie Vestergaard er menig bestyrelsesmedlemmer og Nikolai Hansen er indtrådt som suppleant.

Referat fra årets generalforsamling vil snarest muligt kunne læses på her på hjemmesiden og facebookside.

Mvh, Benny Nissen

SMTB indkaldelse Generalforsamling 2020

Hermed udsendes indkaldelse til ordinær generalforsamling i Slagelse MTB 2020.

Traditionen tro er der altid stor opbakning til den årlige generalforsamling, så vi håber du/I vil sætte aftenen af. Antvorskov Kaserne danner rammerne for generalforsamlingen 2020.

Der serveres et lettere traktement. Af hensyn til hvor meget kage vi skal bage, så er bindende tilmelding til generalforsamlingen nødvendig via kalenderen eller FB. Tilmelding imødeses ikke senere end fredag den 24. januar.

Kørselsvejledning:
Kør ind fra Næstvedvej, drej til højre første gang mod hoved indgangen. (find P.) Gå ind af hovedindgangen gennem kantinen , så møder du lokalet.

På bestyrelsens vegne

Kim Kokborg Nielsen

Højbjerg MTB Spor – Korsør

Så er Højbjerg Sporet i Korsør helt færdig, med de rigtige pæle og rutemarkeringer.

Skovfoged i Storstrøm, HC Gravesen, har været meget hjælpsom i etableringen af sporet.

Nordea Fonden har igennem Ontrail sponseret pæle, maling, rutemarkeringer og skilt.

Christoffer Riis Svendsen, Projektleder – OnTrail, har været på besøg og gennemkørt sporet, og bedømt det til et Blåt spor.

Sporet er også at finde på Singletracker.

SMTB, Thomas Lundeman og Henrik Thomas håber klubbens medlemmer vil bruge sporet, når turerne bringer dem på de disse kanter.

På vegne af Thomas Lundeman og Henrik Thomas

Kim Kokborg Nielsen
Slagelse MTB